Συμπληρωματικά μέτρα για την ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών και χοίρων

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ? εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων».

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:

α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ? εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της Επιτροπής και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και

β) ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2013/437/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση και κατάταξη των σφαγίων βοειδών και χοίρων, την παρουσίαση, τη σήμανση και τη ζύγισή τους, την ενημέρωση των προμηθευτών ζώων προς σφαγή, την κοινοποίηση των σχετικών τιμών αγοράς ζώντων ζώων και σφαγίων χοίρων, βοοειδών και προβάτων, τον καθορισμό των σφαγείων τα οποία δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών και χοίρων, τους σχετικούς ελέγχους και τις κυρώσεις.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie