Περαιτέρω στήριξη στους ευρωπαίους αγρότες που πλήττονται από ξηρασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται από τους αγρότες της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, καθώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ακραίας ξηρασίας.

Οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν εκ των προτέρων τις άμεσες πληρωμές τους και την αγροτική ανάπτυξη και θα τους παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση γαιών που κανονικά δεν θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγή, προκειμένου να ταΐσουν τα ζώα τους.

Η συνεχιζόμενη και παρατεταμένη κατάσταση της ξηρασίας σε πολλές χώρες της ΕΕ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών, καθώς και στις ζωοτροφές, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να έχουν αντίκτυπο στην καλή διαβίωση των ζώων. Επιπλέον, η μείωση του επιπέδου των ζωοτροφών έχει ιδιαίτερη επίπτωση στο εισόδημα των κτηνοτρόφων, καθώς αυτό θα αυξήσει το κόστος των εισροών τους εάν υπάρξει έλλειψη χορτονομών αργότερα κατά το έτος.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία, Phil Hogan, δήλωσε: “Είμαι πολύ ανήσυχος για τις παρατεταμένες κλιματολογικές εξελίξεις. Έχω έρθει σε επαφή με διάφορους υπουργούς από τις πληγείσες χώρες για να συζητήσω για την κατάσταση και να ενημερωθώ για τις επιπτώσεις της. Η Επιτροπή, όπως πάντα, είναι έτοιμη να στηρίξει τους αγρότες που πλήττονται από την ξηρασία, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων προκαταβολών, παρεκκλίσεις από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κρατικές ενισχύσεις.Η κοινή γεωργική πολιτική παρέχει ήδη ένα δίχτυ ασφαλείας για τους αγρότες που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα γεγονότα “Ενθαρρύνω όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν όλες τις δυνατές ενέργειες και μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία μας”.

Δύο συγκεκριμένες αποφάσεις ελήφθησαν για να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις ξηρασίες, εκτός από τη στήριξη στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής:

  • Μεγαλύτερες προωθημένες πληρωμές: οι αγρότες θα μπορέσουν να λάβουν έως και το 70% της άμεσης πληρωμής τους και το 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2018 αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο για να βελτιώσουν την κατάσταση των ταμειακών ροών τους.
  • Παρεκκλίσεις από τις ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού , δηλαδή τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τους κανόνες οικολογικής εστίασης για τις εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, ώστε να επιτρέπεται η χρήση αυτών των γαιών για την παραγωγή ζωοτροφών. Εξετάζεται επίσης η υιοθέτηση περαιτέρω παρεκκλίσεων από το πράσινο, ώστε να παρέχεται στους γεωργούς μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή ζωοτροφών. Τα μέτρα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο όφελος για τους κτηνοτρόφους.

Υπάρχουσα στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας , μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση έως και 80% των ζημιών που προκαλούνται από την ξηρασία (ή έως 90% στις περιοχές φυσικού περιορισμού ) υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η αγορά ζωοτροφών μπορεί να τύχει ενίσχυσης είτε ως υλική ζημία είτε ως απώλεια εισοδήματος.

Η αποζημίωση για ζημιές μπορεί επίσης να χορηγηθεί χωρίς την ανάγκη κοινοποίησης στην Επιτροπή (η αποκαλούμενη ” ενίσχυση de minimis” ). Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις ύψους μέχρι 15 000 ευρώ ανά γεωργό σε διάστημα τριών ετών.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη , στην τρέχουσα νομοθεσία της ΚΓΠ προβλέπονται διάφορες δυνατότητες:

  • Όταν ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει την κατάσταση της ξηρασίας ως «φυσική καταστροφή», μπορεί να παρέχει στήριξη έως και 100% για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού που έχει πληγεί από την ξηρασία. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις όπως η εκ νέου σπορά των βοσκοτόπων, για παράδειγμα. Το μέτρο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αναδρομικά.
  • Οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνουν τις αντίστοιχες εθνικές αρχές σχετικά με περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων και μπορούν να αποδεσμεύονται από το κράτος μέλος τους από τις δεσμεύσεις τους βάσει διαφόρων καθεστώτων. Για παράδειγμα, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προστατευτικές ταινίες για ζωοτροφές.
  • Τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τους γεωργούς μέσω μέσων διαχείρισης κινδύνου . Για παράδειγμα, μπορούν να συμβάλουν οικονομικά σε αμοιβαία κεφάλαια για να καταβάλουν χρηματική αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες. Επίσης, οι αγρότες που αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος πέραν του 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματός τους θα λάβουν οικονομική αποζημίωση.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους για την αγροτική ανάπτυξη μία φορά το χρόνο, προκειμένου να συμπεριλάβουν ένα από τα προαναφερθέντα μέτρα.

Εκτός από τα μέτρα αυτά και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της ξηρασίας και των επιπτώσεών της στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με όλα τα κράτη μέλη για να λαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της άνοιξης και του καλοκαιριού στην ξηρασία στους αγρότες τους.

Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν έως τις 31 Αυγούστου θα χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η επάρκεια και η καταλληλότητα της απάντησης της Επιτροπής και να ενημερωθούν οι αποφάσεις σχετικά με την τροποποίηση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή σχετικά με τυχόν πρόσθετα μέτρα που μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα.

 
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie