Ασθένειες και αντιμετώπισή τους στα εσπεριδοειδή

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απ’ το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ-ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Η έξοδος των ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη.
Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:
α) Πρώιμες περιοχές: Από 5 έως 9 Ιουλίου
β) Όψιμες περιοχές: Από 9 ως 13 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός (σε θερμοκρασίες πάνω από 320C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), Αζαντιραχτίν Α, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Σουλφοξαφλόρ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφόςμεθύλ.

Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα φ.π. που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν.
Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

Chrysomphalus sp

Υπάρχουν σοβαρές προσβολές στα εσπεριδοειδή της ΠΕ Κορινθίας. Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών.
Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 5 έως 9 Ιουλίου Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ-ΛΕΚΑΝΙΟ-ΚΟΚΚΟΣ (Coccus hesperidum)-ΙΣΕΡΥΑ ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από τα ανωτέρω κοκκοειδή, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα. Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

Φυτ/κά προϊόντα
Ψευδόκοκκος: Θερινός πολτός, Ασεταμιπρίντ, Σπιροτετραμάτ, Σουλφοξαφλόρ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ .
Λεκάνιο: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ. Κόκκος: Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.
Ισέρυα: Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος λόγω των υψηλών πληθυσμών του εντόμου. Nα συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π που χρησιμοποιείτε.

Φυτ/κά προϊόντα
1) Ψεκασμοί κάλυψης: Bιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα Beauveria bassiana strain atcc 74040, { Λάμντα συαλοθρίν , Μαλαθίον-7 ημέρες πριν την συγκομιδή}, {Δελταμεθρίν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή, {Ασεταμιπρίντ, Φοσμέτ 14 ημέρες πριν την συγκομιδή}.
2) Χρήση παγίδων στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

ΘΡΙΠΕΣ

Σε οπωρώνες που υπήρχαν τέτοια συμπτώματα πέρυσι ελέγξτε άμεσα καρπίδια και στην περίπτωση που το 5-10% των καρπιδίων έχουν προσβολή να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά Προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν Α, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός.
ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ-ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ
Ο Φυλλοκνίστης βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε.

ΑΦΙΔΕΣ

Επέμβαση απαιτείται όταν διαπιστώνετε προσβολές.

Φυτ/κά προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα συαλοθρίν, Ντιμεθοέιτ, Πιριμικάρμπ, Πυμετροζίν, Σπιροτετραμάτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές ( κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Φυτ/κά Προϊόντα: Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια, Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie