Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στις περιβαλλοντικές πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής

Όπως προτείνεται στην έκθεση ανασκόπησης της οδηγίας, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με ανοικτή πρόσβαση για μη τεχνικές περιλήψεις έργων.

Οι μη τεχνικές περιλήψεις των σχεδίων θα εξακολουθήσουν να είναι γραμμένες στη γλώσσα του κράτους μέλους. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών συμπεριέλαβαν την υποχρέωση ενημέρωσης αυτών με τα αποτελέσματα αναδρομικής αξιολόγησης στην εθνική τους νομοθεσία, η βάση δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενεί τόσο τις αρχικές περιλήψεις μη τεχνικών έργων όσο και τις ενημερώσεις τους.

Όσον αφορά τους στόχους εναρμόνισης της οδηγίας, η πρόταση ευθυγραμμίζει την υποχρέωση επικαιροποίησης με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα βελτιώσουν σημαντικά την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων στην ΕΕ-τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά. Τα κεντρικά διαθέσιμα δεδομένα παρέχουν την ευκαιρία σε πανευρωπαϊκές αναλύσεις της τρέχουσας χρήσης ζώων να ενημερώσουν την πολιτική καθώς και να εντοπίσουν τομείς που χρήζουν εναλλακτικών στρατηγικών για να βοηθήσουν στην αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση της χρήσης των ζώων σε περιοχές με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση δεν τροποποιεί κανέναν από τους κανόνες σχετικά με το πότε απαιτούνται μη τεχνικές περιλήψεις έργων ή αναδρομικές εκτιμήσεις – αυτές παραμένουν αμετάβλητες. Οι υπόλοιπες τροπολογίες αποσκοπούν κυρίως στην επιτάχυνση της διαθεσιμότητας δεδομένων και στη μείωση του διοικητικού φόρτου σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων.

Η ιδέα της απλούστευσης της υποβολής εκθέσεων για το περιβάλλον προκλήθηκε από τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας τον Μάιο του 2015. Επίσης, η αξιολόγηση της εκτίμησης της φυσικής κατάστασης για την περιβαλλοντική πληροφόρηση (πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής το 2016) κάλυψε την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση ως τρόπο καλύτερης στήριξης της εφαρμογής.

Ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης της εκτίμησης σχετικά με την περιβαλλοντική πληροφόρηση αποσκοπούσε στην ανάπτυξη πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού ελέγχου και αναφοράς, με βάση τις επιτυχίες του παρελθόντος και την υποστήριξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

  • Καλύτερα αποτελέσματα επί τόπου (π.χ. υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής και συμμόρφωσης).
  • Λιγότερη πίεση στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που συμβάλλει στην υποβολή εκθέσεων (μείωση του διοικητικού φόρτου) ·
  • Καλύτερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των πολιτών (δηλ. Διαφανείς και διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες) και
  • Διευκόλυνση της βελτίωσης της νομοθεσίας στην περιβαλλοντική πολιτική (δηλ. Να διαθέτει τη βάση τεκμηρίωσης για την αξιολόγηση και τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων).

Κατά την αξιολόγηση της εκτίμησης της φυσικής κατάστασης, η Επιτροπή εξέτασε 64 νομοθετικές πράξεις για το περιβάλλον, οι οποίες αξιολόγησαν 58 από αυτές, προσδιορίζονταν 181 υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, από τις οποίες 78 προέκυψαν επίσημες εκθέσεις της Επιτροπής.

Διεξήχθησαν αρκετές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, οι οποίες εξασφαλίζουν μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης για την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση για την ευθυγράμμιση ετοιμάστηκε με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της αξιολόγησης “Έλεγχος φυσικής κατάστασης” και ενσωμάτωσε, ενδεχομένως, συστάσεις από άλλες σχετικές αξιολογήσεις και ανασκοπήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας 2010/63/ ΕΕ την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες: Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie