Νέοι κανόνες για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση του οίνου

Δύο νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας των αμπελοοινικών προϊόντων, θα πιστοποιήσουν την προέλευση και τα χαρακτηριστικά τους και θα διασφαλίσουν τους απαραίτητους ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δόλιων πρακτικών.

Τα εργαλεία αυτά θα εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους μέλους, αλλά θα συνεπάγονται σημαντική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Το λεγόμενο “συνοδευτικό έγγραφο” είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που εισάγονται από τους νέους κανονισμούς που θα εξασφαλίσουν την ανιχνευσιμότητα των οίνων.

Οι μεταφορές αμπελοοινικών προϊόντων θα είναι υποχρεωμένες να φέρουν συνοδευτικό έγγραφο για όλες τις μεταφορές, τόσο για τους σκοπούς του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο και για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ΕΕ. Το παρόν έγγραφο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της προέλευσης, των χαρακτηριστικών, της ποικιλίας vintage ή της οινοποιήσιμης σταφυλής του οίνου και της ιδιότητάς του ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον, πρέπει να τηρείται μητρώο που να καταγράφει την είσοδο και την απόσυρση κάθε παρτίδας αμπελοοινικών προϊόντων από ιδιώτες ή από εταιρείες που διαθέτουν αμπελοοινικά προϊόντα για εμπορικούς σκοπούς.

Το μητρώο αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον τύπο των παραγόμενων οίνων και πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέρη της διαδικασίας παραγωγής οίνων.

Μια άλλη σημαντική καινοτομία που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς είναι η εισαγωγή ενός πιστοποιητικού εξαγωγής οίνου. Πρόκειται για πιστοποιητικό πολλαπλών χρήσεων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό προέλευσης, υγείας και αυθεντικότητας. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, η ανταλλαγή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τον οίνο, όπως η καταχώρισή του ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, το έτος συγκομιδής ή η ποικιλία αμπέλου. Θα περιλαμβάνει επίσης αναφορά στο συνοδευτικό έγγραφο του οίνου.

Μια μετατόπιση προς τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά περιλαμβάνεται επίσης στους κανονισμούς, με στόχο τον τερματισμό των διαδικασιών βάσει χαρτιού και την πλήρη μετάβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα μέχρι τα τέλη του 2020. Αυτό ισχύει για το “συνοδευτικό έγγραφο” και το πιστοποιητικό εξαγωγής για όλα τα κράτη μέλη .

Οι κανονισμοί αυτοί βελτιώνουν τη σαφήνεια και τη συνοχή της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεντρώνουν σε μια ενιαία δέσμη νομοθετικών κειμένων τους κανόνες για το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα, την πιστοποίηση των αμπελοοινικών προϊόντων, τις εισαγωγές, τα μητρώα που τηρούν οι επιχειρηματίες, τις δηλώσεις παραγωγής και αποθεμάτων όπως για τις άδειες για την καλλιέργεια αμπέλου.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες οινοπνεύματος τίθενται επίσης σε ισχύ
Οι αλλαγές στους κανόνες για το κρασί έρχονται μετά από άλλες πρόσφατες επικαιροποιήσεις των κανόνων που αφορούν τα αλκοολούχα ποτά. Οι αλλαγές, που τέθηκαν σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2018, θα δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια στην επισήμανση και τις μεθόδους παραγωγής των οινοπνευματωδών ποτών.

Η πρώτη τροποποίηση του κανόνα θεσπίζει μια νέα κατηγορία ποτών-«μηλίτη και απίτη»-εκτός από τις δύο ξεχωριστές κατηγορίες «αποστάγματος μηλίτη» και «αποστάγματος αραποσίτου», που αποστάζει αποκλειστικά από μηλίτη μήλου και αχλάδι με βάση το αχλάδι αντίστοιχα.

Η αλλαγή ήταν αναγκαία λόγω πρόσφατης εξέτασης των τεχνικών φακέλων σχετικά με τα κριτήρια παραγωγής για τον Calvados. Αυτό το γαλλικό αλκοολούχο ποτό είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις των οποίων το όνομα προστατεύεται, υπό την προϋπόθεση ότι παράγεται σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια που βασίζονται στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ή / και στον τόπο εγκατάστασης, μεταξύ άλλων.

Από την εξέταση του φακέλου προέκυψε ότι οι παραγωγοί του Calvados είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να προσθέσουν αχλάδι στο μηλίτη τους πριν από την απόσταξη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι τεχνικά 100% από μη αλκοολούχο ποτό ή απίθανο αλκοόλ. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε μια νέα κατηγορία για τον προσδιορισμό των οινοπνευματωδών ποτών που παράγονται από το μηλίτη και το κεράσι, ώστε να αντικατοπτρίζει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής του Calvados οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως γεωγραφικές ενδείξεις βάσει του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την κατηγορία «οινοπνευματώδη ποτά» και αναγνωρίζει την ευρέως διαδεδομένη πρακτική της προσθήκης επιθημάτων στα ονόματα των φρούτων σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες που ουσιαστικά περιγράφουν το ίδιο προϊόν.

Το πνεύμα των δαμάσκηνων είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού: το παραδοσιακό προϊόν ονομάζεται ljivovi ca στην κροατική, slivovi ce στα τσέχικα, liwowi caστα πολωνικά, liwowi ca στα ρουμανικά, slivovi ca στα σλοβακικά, και s livov kaστη Σλοβενία. Η ονομασία πώλησης αυτών των αλκοολούχων ποτών, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο η ονομασία του φρούτου που συνοδεύεται από τον όρο «αλκοολούχο ποτό», με λίγες εξαιρέσεις όπως το kirschwasser όπου το «kirsch» είναι το όνομα του καρπού (δηλαδή το κεράσι) , ή απλώς το όνομα του ίδιου του καρπού, για παράδειγμα, το mirabelle.

Και οι δύο αλλαγές αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό της ρύθμισης των αλκοολούχων ποτών και την ευθυγράμμισή της με την πραγματικότητα της παραγωγής και της επισήμανσης.
Το 2008, ο κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά , που εγκρίθηκε το 2008, αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας πιο συστηματικής προσέγγισης στη νομοθεσία που διέπει τα αλκοολούχα ποτά.

Ορίζει τα κριτήρια για την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλα τα αλκοολούχα ποτά στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών.

Η εφαρμογή του κανονισμού καλύπτει επίσης τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών και τη χρήση ονομάτων αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και την επισήμανση των τροφίμων.

 

ΠΗΓΗ:

 

 

 
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie