Εγκρίθηκαν οι μελέτες για ανάπλαση Ιατροπούλου, Κολοκοτρώνη και χώροι αθλητισμού στον Αβραμόγιαννη

Η 19η/2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις, είναι τα εξής:

1. Έγκριση μελετών έργων για την υποβολή τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017». Εγκρίθηκαν οι μελέτες των εξής έργων, προς υποβολή σε σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου:

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α) Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος, προϋπολογισμού 200.000 € με το ΦΠΑ.
Ο Δήμος Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα προβεί στην ανάπλαση της οδού Ιατροπούλου από τη Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι τη Νέδοντος, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με την Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου. Προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αρχιτεκτονικό κάνναβο, υλικά και σχέδια, όπως στο υφιστάμενο πρώτο τμήμα της πεζοδρόμησης, διατηρώντας έτσι την ομοιομορφία για λόγους καθαρά αισθητικούς. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία χώρων πρασίνου, με την τοποθέτηση ψηλών δέντρων – αυτή τη φορά σε διάταξη εναλλάξ και «ζιγκ – ζαγκ» σε σχέση με τον άξονα του πεζόδρομου – και σε διαφορετική φιλοσοφία, σε σχέση με την γραμμική διάταξη που έχουν ήδη τοποθετηθεί τα δέντρα στο κέντρο του πεζόδρομου, στο πρώτο τμήμα της Ιατροπούλου.
Η πρόταση προβλέπει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 3,50 μέτρων, αλλά συγχρόνως επιτρέπει σε οχήματα κοινής ωφελείας και εκτάκτου ανάγκης να διέρχονται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Για την ασφαλή διακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών θα κατασκευασθεί οδηγός όδευσης τυφλών.
Η πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου συνοδεύεται από την κατασκευή διαβάσεων πεζών στην αρχή και το τέλος της ανάπλασης (στις οδούς Νέδοντος και Σιδηροδρομικού Σταθμού) και στη συμβολή της με την οδό Χρυσάνθου Παγώνη, καθώς και τη συναρμογή του πεζοδρόμου της Ιατροπούλου με την οδό Χρυσάνθου Παγώνη.

iatropoulou_1.JPGiatropoulou_2.JPG

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ

Β) Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λπ. και αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου, προϋπολογισμού 480.000 € με το ΦΠΑ.
Κυρίως σε ό,τι αφορά στην οδό Κολοκοτρώνη, η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαπλάτυνση των υφισταμένων πεζοδρομίων – σημαντικότερη αυτή του νοτίου – με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής στα παρακείμενα καταστήματα, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. – πέραν του χώρου στάθμευσης – ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα φρεζαριστεί κατάλληλα η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.
H δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων προβλέπεται να είναι ίδια με την αντίστοιχη της οδού Αριστομένους, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο και αρχιτεκτονικό κάνναβο, τα ίδια υλικά και σχέδια με το ήδη υφιστάμενο τμήμα πεζoδρ;oμου της Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ομοιομορφία, κυρίως λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Κολοκοτρώνη τέμνει κάθετα, στο μέσον της, τον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους.
Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου LED, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (των οδών και υδρορροών των παρακειμένων κατοικιών) είτε με τη μετακίνηση των υφισταμένων φρεατίων ομβρίων είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού, που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή.
Σημειώνεται ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία χώρων πρασίνου, με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και στα δύο πεζοδρόμια, πράγμα που σήμερα απουσιάζει παντελώς, με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης σκίασης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης, για την ασφαλή διακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης, εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από οποιοδήποτε εμπόδιο ή στοιχείο αστικού εξοπλισμού, προτείνεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών πλάτους 40cm, που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται γενικά για την κυκλοφορία πεζών.
Τέλος, για την ασφαλή διακίνηση πεζών και αμαξιδίων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), εντός της ελεύθερης ζώνης κυκλοφορίας πεζών και αμαξιδίων.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ, ΠΟΛΥΒΙΟΥ

Στις οδούς Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, Πολυβίου & Αναπλιώτη, αφενός μεν λόγω της στενότητάς τους και των δυσκολιών που παρουσιάζονται καθημερινά από την προσπάθεια των οδηγών να εισέλθουν σε αυτές και, αφετέρου, λόγω των πολύ μικρών πεζοδρομίων που απομένουν τελικά για την κυκλοφορία των πεζών, αποτελεί τελικά μονόδρομο η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων, που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της πορείας τόσο των διερχομένων πεζών όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναβαθμίζοντας έτσι σε μέγιστο βαθμό ένα σημαντικό τμήμα του παραδοσιακού Κέντρου, που μέχρι σήμερα μένει αναξιοποίητο, στο έλεος του αυτοκινήτου.
Προβλέπεται, λοιπόν, η απ’ άκρου εις άκρον και σε όλο το μήκος των παραπάνω πεζοδρόμων διάστρωση – σε ενιαίο επίπεδο στάθμης – έγχρωμων τσιμεντένιων κυβολίθων (καφέ – τερακότα), διακοπτομένων ανά τακτά διαστήματα με κάθετες ζώνες από λευκούς επίσης κυβόλιθους.
Με τα παραπάνω, επιτυγχάνεται όχι μόνον η ασφαλής και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών (η πρόταση προβλέπει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 3,00 μ.), αλλά συγχρόνως επιτρέπεται και σε οχήματα κοινής ωφέλειας και εκτάκτου ανάγκης (όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, ειδικά οχήματα ΔΕΥΑΚ, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ.), να διέρχονται σε περίπτωση ανάγκης, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου LED. Για τους ίδιους με τους αναφερόμενους στα παραπάνω λόγους, δεν προβλέπεται η φύτευση δέντρων, παρά τμηματικά η τοποθέτηση ζαρντινιερών με θαμνώδη φυτά, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους.
Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (των οδών και υδρορροών των παρακειμένων κατοικιών), είτε με τη μετακίνηση των υφισταμένων φρεατίων ομβρίων είτε με την κατασκευή υπογείου πλαστικού αγωγού, που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς τους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, πρόκειται να ανακατασκευασθεί η μοναδική παιδική χαρά που βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα, έναντι της οδού Κολοκοτρώνη. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, που λόγω της θέσης της αποτελεί χώρο ο οποίος δέχεται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά και γονείς, χρήζει άμεσης βελτίωσης. Πρόκειται να αντικατασταθούν μέρος των υφισταμένων οργάνων, μέρος της περίφραξης, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ενώ θα προστεθούν στέγαστρο και βρύση.

DSCN0626_Medium.JPGDSCN0627_Medium.JPGDSCN0628_Medium.JPGDSCN0629_Medium.JPGDSCN0630_Medium.JPGDSCN0631_Medium.JPG

ΓΉΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ

2. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, περιοχής Ράχης».
Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση τμήματος της πλατείας Αβραμόγιαννη, στην περιοχή της Ράχης. Ειδικότερα, θα κατασκευασθεί ένα γήπεδο μπάσκετ, στον ελεύθερο χώρο που υπάρχει δίπλα στην υφιστάμενη παιδική χαρά, με περίφραξη ύψους τριών μέτρων. Επίσης, θα αλλάξει η θέση της εισόδου της παιδικής χαράς και θα δημιουργηθεί νέος διάδρομος με έγχρωμο βιομηχανικό δάπεδο. Θα γίνει, τέλος, τοποθέτηση νέου στύλου ηλεκτροφωτισμού, αλλά και μεταφορά ενός υπάρχοντος σε σημείο που θα υποδειχθεί. Σε αυτούς θα τοποθετηθούν προβολείς και θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο για τη ρευματοδότησή τους.

P9051562_Medium.JPGP9051563_Medium.JPGsxediagramma.jpg

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Πλαστήρα.
Εν όψει της ανάπλασης της οδού Πλαστήρα, που οδηγεί στο συνοικισμό Κορδία στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, εγκρίθηκαν αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,που περιλαμβάνουν τις εξής παρεμβάσεις :
Α) Τη κατασκευή ενός (1) ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη συμβολή της παραποτάμιας οδού Αρτέμιδος, της οδού Ευαγγελιστρίας, της οδού Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας, ακτίνας εξωτερικού κύκλου R=11,50μ., ακτίνας εσωτερικού κύκλου R=3,00μ., πλάτους κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 6,00μ. και υπερβατής ζώνης 2,50μ., ώστε να επιτρέπεται η κίνηση και η αναστροφή αρθρωτού φορτηγού. Ο ισόπεδος κυκλικός κόμβος θα ρυθμίζει τις στρέφουσες κινήσεις επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας. Επιπλέον, οι πεζοί θα χρειάζεται να ελέγξουν μόνο μία κατεύθυνση επερχόμενης κυκλοφορίας κάθε φορά.
Β) Την εφαρμογή τυπικής διατομής κύριας συλλεκτήριας οδού (δίιχνη τυπική διατομή γ2Ρπ), που διατρέχει περιοχές εκτός σχεδίου πόλης, με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών, με άμεση πρόσβασή τους στην οδό. Περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού και ποδηλατόδρομος στη νότια πλευρά αυτής.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Νικολάου Πλαστήρα προτείνεται να είναι: πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 7,00 μ., πλάτος χώρου στάθμευσης παρά την οδό 2,00 μ., πλάτος βορείου πεζοδρομίου 1,50 μ., πλάτος νοτίου πεζοδρομίου 4,50 μ. και ποδηλατόδρομος πλάτους 2,50 μ..
Γ) Τη σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) της οδού Ν. Πλαστήρα και του ισοπέδου κυκλικού κόμβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στο σύνολο του μελετούμενου οδικού άξονα, η επιτρεπόμενη ταχύτητα προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο σε 50 km/h. Η οριζόντια, η κατακόρυφη σήμανση και η ασφάλιση θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ και ΕΛΟΤ.
Δ) Την κατασκευή διάβασης πεζών στους δρόμους, που αποτελούν τους κλάδους του ισοπέδου κυκλικού κόμβου, πλάτους 3,0 μέτρων. Στις νησίδες και στα πεζοδρόμια, όπου καταλήγουν οι διαβάσεις πεζών, θα κατασκευασθούν ράμπες ΑμεΑ.

odos-nikolaou-plasthra_1.JPGodos-nikolaou-plasthra_2.JPGodos-nikolaou-plasthra_3.JPGodos-nikolaou-plasthra_4.JPGodos-nikolaou-plasthra_5.JPG

4. Απαγόρευση στάθμευσης μεγάλων οχημάτων έξωθεν Ιερού Ναού Αγίας Σιών. Εγκρίθηκε η απαγόρευση στάθμευσης μεγάλων οχημάτων, όπως φορτηγά, λεωφορεία, βυτία κ.λπ., στην οδό που διέρχεται δυτικά του Ιερού Ναού Αγίας Σιών, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Παραλίας Βέργας. Τα οχήματα αυτά παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό, που είναι διπλής κατεύθυνσης και μικρού πλάτους, ενώ δυσχεραίνεται και η στροφή προς την1η επαρχιακή οδό.
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie