Σε ισχύ οι αλλαγές στο χονδρεμπόριο νωπών αγροτικών προϊόντων

Καταργείται η «αποκλειστικότητα» των κεντρικών λαχαναγορών και εισάγεται ειδική κατηγορία επιχειρηματικού πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων. Τα εν λόγω πάρκα πώλησης θα μπορούν να λειτουργούν ακόμη και εντός περιοχών χονδρεμπόρων.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή στις 29 Μαρτίου και ενσωματώθηκε ως άρθρο 48 στον νόμο 4465 του υπ. Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».

 

Όπως είχε δηλώσει  στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, πρόκειται για προαπαιτούμενο από την «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, και με την εν λόγω ρύθμιση αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41, παράγραφος 4 του ν. 3982/2011 και διακρίνονται σαφώς από τις Κεντρικές Αγορές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955.

 

Επίσης εισάγεται ειδική κατηγορία επιχειρηματικού πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων, επίσης στο άρθρο 41 του ν. 3982/2011 και ειδική πρόβλεψη για τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτών των πάρκων εντός περιοχών χονδρεμπορίου.

 

Αναλυτικά η εν λόγω ρύθμιση έχει ως εξής:

Άρθρο 48

Τροποποίηση του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησηςνωπών αγροτικών προϊόντων – ίδρυση αγορών» (Α΄ 353)

 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων – ίδρυση αγορών» (Α΄ 353) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον, σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας δύνανται να ιδρύονται οργανωμένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων ή χονδρεμπορικές αγορές οπωροκηπευτικών ή/και κρεάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αγορές αυτές ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παρ. 4 τουν. 3982/2011 και δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί Κεντρικών Αγορών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

 

paseges.gr
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie