Προσλήψεις 89 ατόμων στην ΔΕΗ με 8μηνη σύμβαση

Ογδόντα εννέα άτομα, για 8 μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, πρόκειται να προσλάβει το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό: Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 22200 – Μεγαλόπολη απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κ. Βασιλικής Κουτούζη ή κ. Αγγελικής Καλαθά ή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27910 25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie