Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων Ιατρών με τριετή θητεία για μία (1) Ειδικού Συμβούλου με ειδικότητα Αναισθησιολογία και τριών (3) με ειδικότητα Ψυχιάτρων εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Ειδικότερα το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων ιατρών κατηγορίας ΠΕ.
1)    Δύο (2) θέσεων Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 100).
2)    Μία (1) θέση Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 200).
3)    Μία (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 300).

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τον κωδικό ή τους κωδικούς των θέσεων που αντιστοιχούν στη θέση ή στις θέσεις που επιλέγει, καθορίζοντας και τη σειρά που θα έχει η συγκεκριμένη επιλογή στην προτίμησή του (1η επιλογή, 2η επιλογή κ.ο.κ.), σε περίπτωση που επιλέξει περισσότερους του ενός κωδικούς.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν (100,
200, 300).

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μιας επιλογής, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

δείτε εδώ την προκήρυξη
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie