«Σαφάρι» για έσοδα 4 δισ. από έξτρα φόρους και πρόστιμα

Τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ έξτρα φόρους και πρόστιμα από ελέγχους της εφορίας, υπολογίζει να εισπράξει το 2017 η φορολογική διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανεβάζει στο 35% τον στόχο για είσπραξη νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργούνται για πρώτη φορά μέσα στο 2017. Αυτό δείχνει ότι εκτός από το κυνήγι για παλαιά χρέη η ΑΑΔΕ θέλει να φρενάρει τον ρυθμό αύξησης των νέων χρεών από τρέχοντες φόρους που τους αφήνουν απλήρωτους οι φορολογούμενοι (τα οποία επιλέγουν να πληρώνουν κατά προτεραιότητα πλέον για να αποφύγουν κατασχέσεις και για να μη χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων).

Το πρόγραμμα δράσης της ΑΑΔΕ υπογράφει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής και δίνει βάρος τόσο στη αύξηση των εσόδων, όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πχ να απαντάνε σε 20 δευτερόλεπτα τα τηλεφωνικά help desk της ΑΑΔΕ κλπ).

Προβλέπει ότι θα διενεργηθούν συνολικά πάνω από 200.000 έλεγχοι και έρευνες πάσης φύσεως, εκ των οποίων 23.300 θα αφορούν λογαριασμούς καταθέσεων και υποθέσεις φοροδιαφυγής. Τα call center της ΑΑΔΕ «θα πάρουν φωτιά» αφού προβλέπονται 97.000 τηλεφωνικές υπενθυμίσεις σε οφειλέτες (πάνω από 300 κάθε εργάσιμη μέρα).

Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να μπουν περί τα 50 δισ. στα κρατικά ταμεία, ενώ θα επιστραφούν φόροι –βάσει του νέου προγράμματος δράσης- 3,3 δισ. στους δικαιούχους που τα περιμένουν εδώ και μήνες ή και χρόνια.

Παράλληλα θα εκπονήσει τουλάχιστον 13 μελέτες-προτάσεις για αλλαγές με στόχο την καλύτερη είσπραξη των εσόδων και απόδοση των φόρων.

Οι στόχοι της ΑΑΔΕ για το 2017, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα δράσεως, προβλέπουν ότι θα συμβούν τα εξής:

Ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης

•Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.
•Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.

•Διενέργεια τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ.

•Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων, πριν να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες.

•Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων και υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλιότερων ετών.

•Υλοποίηση μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.

•Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει υποβληθεισών δηλώσεων

•Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης και υποβολή πρότασης σχετικών δράσεων.

Βελτίωση είσπραξης

•Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 32,783 δισ. ευρώ.

•Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,79 δισ. ευρω.

•Συνολικό ποσό εισπράξεων Ε.Μ.ΕΙΣ. 690 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

•Εισπράξεις 2,7 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

•Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.

•Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.

•Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών (συγχρηματοδοτούμενο έργο).

•Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ, μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.

•Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

•Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

•Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

•Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.

•Επιστροφές 3,289 δισ. ευρώ από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30/04/2016.

•Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:

α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.

Εντοπισμός φαινομένων φοροδιαφυγής

•Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. Ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

•Διενέργεια 23.300 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

•Διενέργεια τουλάχιστον 39.000 μερικών επιτόπιων (προληπτικών) και στοχευμένων ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

•Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

•Καθορισμός δειγμάτων ελέγχου i) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο και ii) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή Φ.Ε.Ν.Π.

•Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε Φυσικά Πρόσωπα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών.

•Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

Εντοπισμός φαινομένων λαθρεμπορίου

•Διενέργεια 50.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης για τον περιορισμό φαινομένων λαθρεμπορίου

•Διενέργεια 15.400 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών.

•Διενέργεια 20.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X- RAY.

•Κατάσχεση 485.000.000 τεμαχίων τσιγάρων

•Κατάσχεση 10.000 λίτρων υγρών καυσίμων.

•Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης.

•Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.

•Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.

•Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

•Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.

•Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ενεργοποίηση της εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων (IMO).

Εκσυγχρονισμός του ελεγκτικού μηχανισμού

•Συνεχής βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου.

•Υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου.

•Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει αποτελεσμάτων ελέγχου.

•Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

•Παροχή οδηγιών για τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας).

•Επέκταση υλοποίησης εφαρμογής παρακολούθησης διελεύσεων φορτηγών από τελωνεία.

•Προσδιορισμός πλαισίου εισήγησης, διεξαγωγής και αξιοποίησης διασταυρώσεων διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε.

Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

•Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

•Αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) σε 135.

•Αύξηση του αριθμού των κατόχων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών σε 40.

•Υποβολή πρότασης για συμπερίληψη των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, στα πρόσωπα με υψηλό ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης με σκοπό την ταχύτερη επιστροφή Φ.Π.Α..

•Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

•Ανίχνευση αναγκών νομοθετικής προσαρμογής για την εφαρμογή της Συμφωνίας Διευκόλυνσης του Εμπορίου του
Π.Ο.Ε. από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie