Έντεκα ερωτήσεις των λογιστών προς την κυβέρνηση για τη φορολογία και ασφάλιση των αγροτών

Μεγάλη σύγχυση στο σύνολο του αγροτικού κόσμου έχει προκαλέσει η απουσία μέχρι σήμερα εφαρμοστικών διατάξεων για τον τρόπο εφαρμογής των νόμων για την ασφάλιση και τη φορολογία των αγροτών. Μάλιστα, αυτή η σύγχυση αφήνει «παράθυρα» για πολιτικά παιχνίδια, καθώς και «παρανοήσεις» σκόπιμες ή όχι από την πλευρά των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο των ανακοινώσεων των προηγούμενων ημερών από την πλευρά των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών. Σε μία προσπάθεια να αποσαφηνιστούν τα κενά του νόμου (ή των νόμων) και να προσδιοριστεί πού χρειάζεται εφαρμοστική απόφαση και εγκύκλιος από την πλευρά της κυβέρνησης, στο σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα «Έθνος» ο φοροτεχνικός, Γιώργος Παπαδημητρίου και πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας, αναφέρεται στις απορίες αγροτών και λογιστών, καθώς και στις αλλαγές που έρχονται με τη νέα φορολογική χρονιά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδημητρίου στο άρθρο του αναφέρει ότι: «Θα προσπαθήσουμε να δούμε συγκεντρωτικά κάποιες από τις αλλαγές σύμφωνα με τους νόμους 4387/16 και 4389/16 και πως αυτές θα εφαρμοστούν, αν μπορούμε δηλαδή να το προσδιορίσουμε.

• Ν.4387(ΦΕΚ Α’ 85/12-05-2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος: 3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και συγκριτικά με τη φορολόγηση των επιδοτήσεων για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015, δεν λαμβάνονται υπόψη προς φορολόγηση η εξισωτική αποζημίωση, το μέτρο νέων αγροτών, η επιδότηση για βιολογική καλλιέργεια (εφόσον αφορά το 2016 και μετά). Φυσικά οι αποζημιώσεις δεν υπολογίζονται ούτως ή άλλως.

Απορίες:

 • Οι επιδοτήσεις οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του αγροτικού κέρδους, θα μπορούν να καλύπτουν τεκμήρια;
 • Θα δηλώσουμε τις επιδοτήσεις αυτές στους κωδικούς 659/660 ή όχι;
 • Σε περίπτωση που θα δηλωθούν στους ανωτέρω κωδικούς, θα υπολογιστεί (σύμφωνα με το νόμο) εισφορά αλληλεγγύης. Σε περίπτωση όμως που δεν δηλωθούν στους ανωτέρω κωδικούς, θα τους αναγράψουμε στα πληροφοριακά στοιχεία του Ε-3 στον κωδικό 909 (αποζημιώσεων) ή όχι;

• Ν.4389 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

Αρθρο 112: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος: 3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.»

β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.»

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Απορίες:

 • Ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται μόνο στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και στα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν αυτή προκύπτει από τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα). Ποια είναι αυτά τα προβλεπόμενα και πως εντοπίζονται;
 • Στο ΦΕΚ 2386/03.08.16 έχει δημοσιευθεί πίνακας καθορισμού ωρών ανά καλλιέργεια, σύμφωνα με τους οποίους ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για να λάβει ένας αγρότης το χρόνο προσδιορισμού ως κατά κύριο επάγγελμα. Το ζητούμενο είναι πως αυτό θα εμφανιστεί στο Ε-1 του αγρότη;
 • Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 44 θα έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του 2016. Με ποιον τρόπο θα υπολογίζεται ότι κάποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης;
 • Γνωρίζουμε τα πέντε (5) σημεία που απαιτούνται να πληροί ένας παραγωγός. Πως αυτά θα αποτυπωθούν στο Ε-1 προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εκκαθάριση του και (εφόσον είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης) να λάβει ή όχι το αφορολόγητο;
 • Ένα από τα πέντε κριτήρια είναι και το «να είναι αγροτικό το 50% τουλάχιστον του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος του». Από ποιο έτος; Τα εισοδήματα του 2016 είναι αυτά τα οποία καλούμαστε να υπολογίσουμε και να φορολογηθούν, με ή χωρίς αφορολόγητο. Επομένως υπολογισμός θα γίνει με τα εισοδήματα του 2015; Και ποιος θα μας το πει αυτό και πότε;
 • Απαιτείται το 30% του χρόνου απασχόλησης από κάποιον, (βάσει του πίνακα προσδιορισμού ωρών εργασίας), προκειμένου να πληροί τον όρο (μεταξύ άλλων) του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Ένας μισθωτός πλήρους απασχόλησης, ή ένας επαγγελματίας από άλλη δραστηριότητα, μπορεί ή όχι να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης;

• Κεφάλαιο Γ. Ορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Αρθρο 65: αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Απορίες: 

 • Ασφάλιση της αγροτικής εκμετάλλευσης κάποιου σημαίνει ότι θα πρέπει να ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ υποχρεωτικά προκειμένου να πληροί το ανωτέρω κριτήριο;
 • Τι σημαίνει να τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία; Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία, μόνοι τους αποφασίζουν γι’ αυτό; Δεν απαλλάσσονται από την τήρηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία; Αυτοί δεν θα έχουν το αφορολόγητο εφόσον πληρούν όλες τις προηγούμενες προϋποθέσεις;

Για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, θα πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα. Κοινώς, να εκδοθούν οι ρυθμιστικές διατάξεις για να έχουμε αντικείμενο.»

 

agro24.gr
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie