Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Διαμεσολάβησης στην Τρίπολη

Για το θεσμό της διαμεσολάβησης που αποτελεί βασικό πυλώνα για την εξωδικαστική επίλυση πολλών διαφορών και την πρακτική εφαρμογή του ενημερώθηκαν επαγγελματίες και πολίτες, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τριπόλεως με τη συμμετοχή του ΟΠΕΜΕΔ, υπό την αιγίδα του Δήμου Τριπόλεως.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η διαμεσολάβηση για την ταχεία, αποτελεσματική διευθέτηση των αστικών και εμπορικών υποθέσεων, εκτός δικαστηρίου, με χαμηλό κόστος, και μεγάλη αξιοπιστία.

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, οι Πρόεδροι, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, ανακοίνωσαν με επίσημο και πανηγυρικό τρόπο την πρόθεση ίδρυσης Περιφερειακού Φορέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και Περιφερειακού Κέντρου Διαμεσολάβησης για διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων στην πράξη. Και τα δύο θα έχουν έδρα στην Τρίπολη.  Ο υπό σχεδιασμό νέος φορέας φιλοδοξεί να αναλάβει, πέραν της εκπαιδευτικής του αποστολής, και την πρωτοβουλία διάδοσης και εμπέδωσης της διαμεσολάβησης στην Αρκαδία αλλά και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας στη διάρκεια του χαιρετισμού του αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τη διαμόρφωση του κέντρου διαμεσολάβησης, «εδώ και δύο χρόνια στο Επιμελητήριο προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να διαμορφώσουμε το κέντρο διαμεσολάβησης στην Τρίπολη.  Στο Επιμελητήριο καθημερινά διαπιστώνουμε, σε συζητήσεις με τα μέλη μας, ότι το δικαστικό σύστημα έχει μπλοκάρει και αυτό είναι αντικίνητρο για τις επενδύσεις με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατεβαίνει αρκετές βαθμίδες κάτω στις επενδύσεις στο παγκόσμιο χάρτη».

Για τον στήσιμο του θεσμού σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης κ. Δημήτρης Κωστόγιαννης και το πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν και παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Δημήτριος Παυλής και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας κ. Βασίλειος Ψυχογιός. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυνε εξ άλλου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ Ομ.Καθ. ΑΠΘ κ. Λάμπρος Κοτσίρης.

 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ενώ αναλυτικές εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Δημήτριος Μάντζος, δικηγόρος-διαμεσολαβητής, μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ, η κα Βασιλική Παπαδημητρίου, δικηγόρος-εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, η κα Judith Kelbie, δικηγόρος-εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το  Λονδίνο, καθώς και ο κ. Γεώργιος Κολαντζιανός, δικηγόρος-διαμεσολαβητής.

 

Η εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και των ομιλητών.

 

Σχετικά με τη διαμεσολάβηση

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσμοθετημένος στην Ελλάδα από το έτος 2010. Έρχεται να συμπληρώσει το παραδοσιακό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καλύπτοντας τα αδύναμα σημεία του.

Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία, χάρη στην οποία τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη επιδιώκουν την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, μέσω μίας κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, ειδικά εκπαιδευμένου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή». Πρόκειται για μία ευέλικτη διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, η οποία διεξάγεται σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας, τα δε εμπλεκόμενα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο για την επίτευξη ή μη συμφωνίας.

Η Διαμεσολάβηση,  σύμφωνα με το ν. 3898/2010 («Διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις»), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία με αριθμό 2008/52/ΕΚ,  ορίζεται ως «η διαρθρωμένη Διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή, με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή».

Η Διαμεσολάβηση δεν θεωρείται μόνο ταχύτερη και πιθανώς αποτελεσματικότερη από τη δικαστική διαδικασία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχει καν το κόστος μίας συνήθους δικαστικής διαδικασίας. Μέσω της Διαμεσολάβησης, ανοίγεται ένα πεδίο διαλόγου, αποφεύγεται η αντιπαράθεση μεταξύ των μερών (η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαδικασίες) και ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στα μέρη να αναδείξουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να έρθουν το ένα στη θέση του άλλου και να διατηρήσουν τις επαγγελματικές ή προσωπικές τους σχέσεις, παρά τη διαφορά.

Στη διαδικασία αυτή ουσιαστικό ρόλο έχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος, μέσω των τεχνικών διαπραγμάτευσης, στις οποίες έχει εκπαιδευτεί, βοηθά τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους, ακόμα και αν οι προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς μέσω της απευθείας επικοινωνίας των μερών σε προγενέστερο χρόνο δεν έχουν καρποφορήσει.

Η Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 διακρίνεται από το θεσμό της δικαστικής μεσολάβησης (όπως προστέθηκε με το άρ.6  του ν.4055/2012 / ΦΕΚ Α’ 51/12.3.2012) στο άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς στη δεύτερη ο δικαστής μεσολαβητής μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 ο Διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, χωρίς ουσιαστικά να διατυπώνει επίσημα την γνώμη του υπέρ μίας ή άλλης πιθανής λύσης στη διαφορά.

Πρόσφατα, με τον ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)», προστέθηκε νέο άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, (άρθρο 214 Γ). Σύμφωνα με αυτό, το ίδιο το δικαστήριο προτείνει πλέον στους διαδίκους την προσφυγή σε διαδικασία Διαμεσολάβησης, εφόσον βεβαίως αυτό ενδείκνυται με βάση τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό της διαμεσολάβησης και προσημειώσεις μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.diamesolavisi.gov.gr και του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών www.opemed.gr/
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie